Язык:  
Citi Logo - Go to Citibank.kz
Новости

Финансовая отчетность

«Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 31 Желтоқсан бухгалтерлік балансы , «Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 31 Желтоқсан аяқталған кезеңнің кірістер мен шығыстар жөніндегі есеп. (Aудит жүргізілмеген).2019 жылдың 14 қаңтарында жарияланған.

Отчет о финансовом положении АО "Ситибанк Казахстан" по состоянию на 31 Декабря 2018 года, подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе АО "Ситибанк Казахстан" за период, заканчивающийся 31 Декабря 2018 г. подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. (Не аудированная), опубликованные 14 января 2019 года

«Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Қыркүйектегi бухгалтерлік балансы , «Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Қыркүйектегi аяқталған кезеңнің кірістер мен шығыстар жөніндегі есеп. 2018 жылдың 10 қазанында жарияланған.

Отчет о финансовом положении АО "Ситибанк Казахстан" по состоянию на 30 сентября 2018 года, подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе АО "Ситибанк Казахстан" за период, заканчивающийся 30 сентябрь 2018 г. подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, опубликованные 10 октября 2018 года.

«Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Mаусымындағы бухгалтерлік балансы , «Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Mаусымында аяқталған кезеңнің кірістер мен шығыстар жөніндегі есеп. 2018 жылдың 10 шілдесінде жарияланған.

Отчет о финансовом положении АО "Ситибанк Казахстан" по состоянию на 30 июня 2018 года, подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе АО "Ситибанк Казахстан" за период, заканчивающийся 30 июня 2018 г. подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, опубликованные 10 июля 2018 года.

«Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Наурыз бухгалтерлік балансы , «Ситибанк Қазақстан» АҚ Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес дайындалған 2018 жылдың 30 Наурыз аяқталған кезеңнің кірістер мен шығыстар жөніндегі есеп.

Отчет о финансовом положении АО "Ситибанк Казахстан" по состоянию на 30 Марта 2018 года, подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, и Отчет о прибыли убытке и прочем совокупном доходе АО "Ситибанк Казахстан" за период, заканчивающийся 30 Марта 2018 г., подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, опубликованные 10 апреля 2018 года.

2018